Jaardag Vriendenkring SEKEM

CARBON CREDITS MAKEN LANDBOUWTRANSITIE IN EGYPTE MOGELIJK. KAN DAT OOK IN NEDERLAND?

Momenteel zijn er 2100 biodynamische boeren in Egypte, maar als het aan de sociale onderneming SEKEM ligt, zijn dat er over 5 jaar een veelvoud: ca. 25.000. Biodynamisch boeren gaat, dankzij inkomsten uit carboncredits, meer geld opleveren dan gangbaar boeren.

Hoe werkt dat en hoe zit dat in Nederland? Daarover gaat de Jaardag van de Vriendenkring SEKEM, die 3 juni 2023 plaatsvindt op biodynamische boerderij Vliervelden in Almere.

Max Abouleish, hoofd duurzame ontwikkeling bij SEKEM, zal via een video – verbinding uitleggen hoe SEKEM hieraan werkt, als onderdeel van een brede, holistische visie voor de ontwikkeling van een duurzaam en sociaal Egypte. Door carboncredits te kopen, kunnen ook Nederlandse bedrijven en particulieren deze ontwikkeling in Egypte op gang brengen.

Boeren die aan de standaarden van ‘Economy of Love (EoL)’ voldoen, ontvangen inkomsten uit deze carboncredits. EoL is ontwikkeld door SEKEM en hanteert criteria op het vlak van duurzaamheid, transparante handel, eerlijke sociale verhoudingen en persoonlijke en culturele ontwikkeling. (www.economyoflove.org)

Vervolgens laat biodynamisch boer Tom Saat zien (en ruiken) hoe opbouw van organische stof in de bodem (waarin CO2 wordt vastgelegd) er uitziet: onder andere vaste koeienmest en de gras-klaver-akker zorgen voor een vruchtbare bodem en vormen de motor van boerderij Vliervelden.

Heleen Klinkert timmert met haar bedrijf Nieuw Groen aan de weg om de bijdrage die groene boeren leveren aan het ecosysteem te verwaarden. Zij koppelt Nederlandse bedrijven die hun onvermijdbare CO2-uitstoot willen compenseren aan groene ondernemers, zoals boeren, voedselbosbouwers en zeewiertelers, zodat zij een bijverdienste hebben door de verkoop van carbon credits. Uitdagingen die ze tegenkomst zijn onder andere greenwashing, wetenschappelijke onderbouwing van deze lange termijn-processen, en de regelgeving op Europees en nationaal niveau.

Volkert Engelsman, oprichter van biologische groothandel Eosta, heeft al 20 jaar geleden gebruik gemaakt van carbon credits bij grote composteringsprojecten in oa Zuid – Afrika en Mexico, die omschakeling van boeren naar biologisch mogelijk maakten. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen en zal de haken en ogen rond carboncredits benoemen en de huidige ontwikkelingen duiden. Hierbij brengt hij de verhalen van de eerdere sprekers bij elkaar. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar en met de sprekers in gesprek.

PROGRAMMA 3 JUNI

11.30 Ledenvergadering (openbaar)

12.30 Lunch

13.30 Welkom door Ellen Winkel, bestuurslid van Vriendenkring SEKEM en bewoner op Boerderij Vliervelden

13.35 Muzikale opening door Froukje de Kanter

13.45: Max Abouleish, hoofd duurzame ontwikkeling bij SEKEM, vertelt via een video-verbinding over de visie van SEKEM en hoe carboncredits de omschakeling naar duurzame, sociale landbouw mogelijk maken.

14.05: Tom Saat, biodynamisch boer op Boerderij Vliervelden, onderdeel van de Stadsboerderij Almere, laat zien hoe opbouw van organische stof (waarin CO2 is vastgelegd) de vruchtbare basis vormt voor het landbouwbedrijf.

14.45: Theepauze met thee van SEKEM

15.00: Heleen Klinkert, projectleider Innovatie bij Bionext en oprichtster van Nieuw Groen, vertelt hoe zij bemiddelt tussen enerzijds mensen en bedrijven die hun uitstoot willen compenseren, en anderzijds groene ondernemers die carbon credits willen verkopen.

15.30: Volkert Engelsman, voormalig CEO van biologisch handelsbedrijf Eosta, vertelt over zijn eigen ervaringen met carbon credits en zal de huidige ontwikkelingen duiden. Daarmee brengt hij de verhalen van de verschillende sprekers bij elkaar en benoemt de vraagstukken die op dit vlak aan de orde zijn.

16.00: Gesprek in de zaal en paneldiscussie

16.30: Afsluiting met hapje en drankje

Aanmelden bij Anne Bakker via info@sekemvrienden.nl of 06 103 69981

Meer info bij Hannie Bakker, voorzitter Vriendenkring SEKEM: bakker.hannie@gmail.com

Locatie: Boerderij Vliervelden, Goethelaan 163, 1349 EG Almere, https://stadsboerderijalmere.nl/erf-vliervelden

Routeinformatie:
Met OV. Wie van een fietstocht houdt, kan vanaf station Almere Centrum een OV-fiets nemen en 12 kilometer fietsen. Helaas rijden er nog geen bussen in het weekend. Je kunt met iemand afspreken om je van een station te halen. Lukt dat niet, neem dan contact op met Anne via info@sekemvrienden.nl.
Met auto:
Vanwege werkzaamheden is de weg naar de boerderij afgesloten. Vliervelden is bereikbaar via de Tureluurweg en de Goethelaan.

Over SEKEM: Waar in 1977 nog woestijn was, is nu een bloeiend biodynamisch landbouwbedrijf met scholen, bedrijven en een medisch centrum. SEKEM werkt aan duurzame ontwikkeling in Egypte en zet zich ervoor in dat ieder mens zijn individuele talenten kan ontplooien. Lees meer op www.sekem.com