Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het in Nederland en België bekend maken en het ondersteunen van de sociaal-culturele activiteiten van het SEKEM-initiatief in Egypte.

Bestuursleden
Voorzitter Hannie Bakker (06 2518 2676)
Secretaris Anne Bakker (06 1036 9981)
Penningmeester Ellen Winkel (06 2120 5816)
Lid Corien Hoek (06 1343 6174)
Lid Salah Ali (06 8328 2871)

Erelid
Mieke van Asbeck-de Jong

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de vereniging ontvangen slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten in verband met het uitoefenen van hun bestuurstaken. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.

Zakelijke gegevens
Vereniging Vriendenkring SEKEM
Drebbelstraat 195, 2522 DA Den Haag
E info@sekemvrienden.nl
T 06 1036 9981

IBAN NL76 TRIO 0212 4884 22
BIC TRIONL2U
In Nederland zijn giften fiscaal aftrekbaar

KvK 09103775
RSIN 807664571
Lid van Partin

Documenten
Folder 
Nalaten
Model schenkingsovereenkomst
Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Beleids- en werkplan 2023
Statuten