Dr. Ibrahim Abouleish (1937 – 2017)

Duurzame ontwikkeling is een van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid en betekent ons leven zo in te richten dat ook toekomstige generaties nog waardig kunnen leven.

Ibrahim Abouleish emigreerde in 1956 naar Graz in Oostenrijk, waar hij chemie en medicijnen studeerde. Na zijn studie deed hij medisch onderzoek en leerde hij de antroposofische filosofie, kunst en cultuur kennen die de basis vormden voor zijn toekomstvisie voor Egypte.

Bij een bezoek dat hij in 1975 aan zijn thuisland Egypte bracht, werd Abouleish getroffen door de enorme problemen waar het land mee kampte, zoals armoede, overbevolking, milieuvervuiling, voedselschaarste, slechte medische voorzieningen en analfabetisme. Hij kwam tot de conclusie dat een holistische aanpak noodzakelijk was om deze problemen de baas te worden. Hij begon een visie te ontwikkelen die hij SEKEM noemde – levenskracht van de zon – en die hij omschreef als “duurzame ontwikkeling van een toekomst waarin ieder individu zijn of haar potentieel kan ontplooien, mensen samenleven in sociale vormen die de menselijke waardigheid weerspiegelen en waarin al het economisch handelen gericht is op het versterken van ecologische en ethische principes”.

In 1977 kocht hij ten noordoosten van Caïro zeventig hectare woestijngrond waar hij het SEKEM-initiatief oprichtte. Tegen alle verwachtingen in lukte het om de woestijnbodem met behulp van biodynamische landbouwmethoden geschikt te maken voor het verbouwen van kruiden, fruit, groenten, katoen en andere gewassen. SEKEM groeide en Abouleish richtte bedrijven op om de gewassen te verwerken en te distribueren. In 1989 werd een school opgericht en een medisch centrum zorgt sinds 1996 voor de werknemers van SEKEM en bewoners van de omliggende dorpen. In 2012 werd in Cairo de Heliopolis University for Sustainable Development geopend.

Dr. Ibrahim Abouleish ontving diverse onderscheidingen voor zijn prestaties, waaronder in 2003 de Right Livelihood Award (de “Alternatieve Nobelprijs”). Vandaag de dag is SEKEM niet alleen een bedrijf, maar ook een levende gemeenschap van ongeveer 1500 mensen, die worden aangemoedigd om zich veelzijdig te ontplooien en waar mensen uit diverse culturen elkaar ontmoeten en samenwerken om de visie van SEKEM verder te ontwikkelen.

Op 15 juni overleed Ibrahim Abouleish op tachtigjarige leeftijd op de SEKEM Farm, waar hij werd bijgezet in aanwezigheid van de hele gemeenschap.

Dr. Ibrahim Abouleish was oprichter van diverse non-profitorganisaties:

1984 SEKEM Development Foundation
1994 Egyptian Biodynamic Association
1999 SEKEM Academy for Applied Arts and Science
2000 Cooperative of SEKEM Employees
2003 Cooperative of Habitat
2005 Abouleish Foundation
2007 World Future Council
Sinds 2003 doceerde Dr. Ibrahim Abouleish aan de Alanus Hochschule voor kunst en sociale wetenschappen in Bonn.