Afstudeerceremonie HU najaar 2019

Egyptische studenten bezoeken Nederland

Door Corien Hoek

Net als andere universiteiten in Egypte heeft de Heliopolis Universiteit de ervaring dat studenten veel leren van een bezoek aan Europa en Nederland. Daartoe hebben we het volgende plan ontwikkeld.

De Vriendenkring SEKEM organiseert deze zomer voor zeven studenten een bezoek van tien dagen aan verschillende relevante organi­sa­ties, bedrijven en plaatsen in Nederland. Zij krijgen daarmee de gelegenheid kennis te maken met activiteiten op het gebied van klimaat­beheersing, duurzame landbouw, techno­logie, voedsel en voeding en sociaal onder­nemerschap.

Bezoeken worden bijvoorbeeld gebracht aan boerderijen die werken vanuit een regeneratieve vorm van landbouw (zoals de biodynamische landbouw). Studenten leren er over praktische toepassingen in de landbouw eventueel in combinatie met opvang en verzorging van mensen die daar behoefte aan hebben. Er wordt voor iedere studierichting een relevante organisatie of bedrijf bezocht.

De studenten krijgen ook voorlichting over de geschiedenis en het erfgoed van Europa en Nederland. In het programma worden ook ontmoetingen met verschillende mensen opgenomen, waaronder studenten. Onder­wer­pen daarvoor zijn een visie op een toe­komst in de huidige tijd van uitdagingen en duur­zame samenwerking tussen Nederland en Egypte.
De studenten krijgen een opdracht waaraan zij tijdens het bezoek werken en zij schrijven daarover een rapport waarin zij ook hun persoonlijke indrukken verwerken. Dit verslag is klaar voordat zij naar Egypte terugkeren. In Egypte geven zij presentaties van hun indrukken en ervaringen.

Organisatie
Voor de studenten wordt accommodatie, maaltijden en vervoer in Nederland geregeld. Ze worden voornamelijk begeleid door vrijwilligers.

Op het programma staan op dit moment BD-boerderij en woongemeenschap Vliervelden in Almere, Weleda in Zoetermeer, Delphy (een organisatie voor onderzoek naar regeneratieve landbouw) in Wageningen en Ampelmann (een bedrijf dat offhore windmolenparken ontwik­kelt) in Delft, en een ontmoeting stu­den­ten Duurzame Ontwikkeling in Delft.

Wij zoeken nog financiële en praktische hulp, waaronder onderdak in de regio Den Haag, eten en vervoer en suggesties voor het pro­gram­ma, waaronder bijzondere organisaties en projecten die bezocht kunnen worden. Je kunt hiervoor contact opnemen met Corien Hoek via info@sekemvrienden.nl of 06 1343 6174.

Wil je financieel bijdragen, doneer dan nu o.v.v. Bezoek studenten. In Nederland zijn giften fiscaal aftrekbaar.